TXE ROIMESER

yo-cyborg

 

2015---2016...

En el projecte «Yo-cyborg» tracto el meu cos com
a material absorbent de les meves circumstàncies, rutines i aconteixements diaris, apropiant-me del semblant innocent del Dadá i l’imaginari cyborg en
el que els nostres cossos estan difosos amb la tecnologia. Genero un arxiu de dades sonores -codis desxifrats en so- a través de l’enregistrament constant del meu paisatge sonor.

 

Aquest exercici es realitza amb dos micròfons electrets col·locats a les dilatacions que tinc a
les orelles i connectats a una gravadora que duc sempre a sobre. Així transformar el meu cos en aquesta matèria capaç d’enmagatzemar informació quantificable i classificable.

 

Les dades que es generen no seran utilitzades
a posteriori per a res, simplement es van enmagatzemant en un disc dur, de tal manera que s’afegeixi un altre arxiu -inútil- a la nostra necessitat de documentar, generar i conservar informació.

 

 

@

C.V.

FAKES