TXE ROIMESER

Replantejament de l'etiqueta

del vi Sirenes /de Cadaqués/

 

Un vi singular en un paissatge únic. Una sola etiqueta per representar l'escència i els enigmes
de Cadaqués.

un projecte de:

Anna Contreras

Txe Roimeser

@

C.V.

FAKES