TXE ROIMESER

imatge coorporativa pel grup de noise Mordrake.  Aparegut
a Barcelona amb
la fusió de 4 personatges vinguts d'àmbits molt diferents i les ganes de generar sorolls amb gran varietat d'instruments, pedals...
algo curiós, divertit
i inesperable. Noise.

http://mordrakenoise.bandcamp.com

@

C.V.

FAKES