Kinnnnnggggg

 

instal·lació / acció

inici: 10 de gener del 2017

en residència nauestruch

La veu forma part de la subjectivització de la persona un cop es comunica a través d’ella; ocasionalment
pot semblar que s’estableixi un desequilibri entre
la imatge de l’individu i el so que s’emet. Aquest ve donat per l’atribució de gènere femení a les veus agudes i gènere masculí a les greus. Com a solució

a la dissonància entre “gènere físic” i “gènere sonor”
es poden trobar a internet, per a homes cisgènere
-la identitat de gènere dels quals concorda amb el gènere biològic en néixer- amb veu aguda, diferents manuals on s’expliquen exercicis per abaixar tons
de veu.

 

Em baso en aquestes instruccions per canviar la meva veu, m’apropio dels exercicis destinats a homes, ja que segons els estudis «Una de las características más deseables para cualquier hombre es tener una voz gruesa» ja sigui per l’èxit laboral, social o amorós.

 

Aquests exercicis requereixen una constància -una «marcialització» de les cordes vocals- per poder arribar a encaixar en un ideal de mascle. Em genero l’obligació d’assistir cada dia a la formació de la meva veu, implicant-me així en un espai i un temps aliens fins ara a la meva quotidianitat. Es reprodueix una dinàmica constant de programació de l’aprenentatge en la reproducció d’identitats construïdes.

 

Kinnnnnggggg és la realització dels exercicis de “masculinització” de la veu, reproduïts per mi in situ. Les pautes que es proposen a les instruccions són clares: s’han de realitzar diàriament, i així ho faré durant el temps que l’obra estigui de cara al públic aprofitant una cantonada de l’espai expositiu per
a tenir una bona acústica per sentir-me.

 

L’obra consta de l’acció de la realització dels exercicis i l’arxiu resultant són les instruccions per a l’execució d’aquests.

@

C.V.

FAKES