Isabel Banal

 

2015

L'edició es centra en l'obra d'Isabel Banal, una artista conceptual que treballa el seu context més pròxim,

la Garrotxa, un paissatge íntim.

 

L'edició és un recull de tota l'obra
que ha fet, agafant la meticulositat
de l'Isabel a l'hora de treballar, l'afany de classificació i el rebost.
Està formada per dues parts que reposen en un espai blanc, la primera la classificació ordenada cronològicament de la fitxa tècnica de l'obra, creant paissatges amb la minsa o gran informació que aquests títols, obres, mesures... poden donar. I una segona part on apareix la informació conceptual de cada obra.

 

Es basa en la seva manera de treballar, buscant  l'elegancia i meticulositat
de les seves peces, on lo més petit ho expresa tot.

impressió digital

tinta negra

@

C.V.

FAKES