160.000

 

2012 - 2013

Intervencions en l’espai urbà responent i fent referencia a la política i societat del benestar
en decadencia que ens envolta mitjançant
l'apropiació de logotips de partits polítics
i de frases fetes.

 

 

@

C.V.

FAKES